Projekt ESF

Popis projektu

Žadatel - společnost MON - EST BRNO, s.r.o. pociťuje na trhu pracovních sil dlouhodobě nedostatek dobrých kuchařů, servírek a číšníků i vedoucích provozů. Naše školství je připravuje po odborné stránce dobře, výhrady jsou ale často k pracovním návykům, které získávají v předchozích zaměstnáních. Velké nedostatky zůstávají ve schopnosti lidí pracovat na sobě a pracovat s lidmi.

Namísto nesystémového přetahování a přeplácení hotových pracovníků od firem v okolí chceme postoupit k dlouhodobé systematické firemní přípravě vlastních zaměstnanců.

Nevýhodou systému pro žadatele je existující fluktuace. Odcházející odborník s užší specializací si odnese část investice do vzdělávání s sebou. Výhodou pro region je, že se neztratí a získané kompetence využije i v jiné firmě. V rámci předkládaného projektu se jedná se o OBECNÉ vzdělávání zaměstnanců žadatele komplexního charakteru.

V rámci projektu budou proškoleni pracovníci z vedení společnosti, servírky a číšníci a kuchaři v následujících oblastech:

- Manažerské dovednosti
- Komunikace a osobní rozvoj
- Odborné kurzy z oblasti gastronomie
- Některé otevřené kurzy

Cíle projektu

Hlavním cílem je zvýšit kompetence zaměstnanců a tím zvýšit stabilitu firmy.
Měřitelným cílem je získání 209 certifikátů o absolvování vzdělávacího modulu, což představuje úspěšnost 80 %. Nárůst kompetencí povede ke zvýšení konkurenceschopnosti, spokojenosti zákazníků i zaměstnanců.

Prostředkem pro dosažení cílů je proškolení vybraných skupin pracovníků. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci z vedení firmy, servírky a číšníci a kuchaři.
Předpokládá se proškolení zaměstnanců formou interních firemních kurzů v oblasti manažerských dovedností,komunikace a osobního rozvoje, odborných kurzů z oblasti gastronomie a vybraných otevřených kurzů. Dosažené znalosti a dovednosti zůstanou hodnotou každého z účastníků, kterou budou schopni použít i v budoucí pracovní pozici.

Cílové skupiny

Cílová skupina č. 1. VEDENÍ FIRMY A STŘEDNÍ MANAGEMENT
Cílová skupina č. 2. SERVÍRKY A ČÍŠNÍCI
Cílová skupina č. 3. KUCHAŘI

Průběh

Datum zahájení realizace projektu: 01.07.2010
Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2012

Výsledky

Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení pracovních kompetencí zaměstnanců. Tímto vzroste stabilita
firmy, zlepší se hospodářské výsledky a v neposlední řadě se posílí image firmy pro všechny cílové stakeholdery.
Realizací tohoto projektu se rovněž předpokládá dosažení strategických cílů firmy - udržení zaměstnanosti,
obratu i zisku.

Realizátor projektu

Název: MON – EST BRNO, s.r.o.
IČ: 26900211
Ulice: Štefánikova 119/50
Město: Brno
PSČ: 612 00

Kontaktní osoba
Kontakt: Petr Svoboda, mon-est@email.cz, tel.: 602756675    

WWW: http://www.delnickydumbrno.cz

Číslo projektu

CZ.1.04/1.1.02/35.00799

Dokumenty ke stažení

Zadávací dokumentace MON - EST v PDF ke stažení
Výzva k podání nabídek MON - EST v PDF
Výsledek výzvy k podání nabídek v PDF
Plán vzdělávání MON-EST
Harmonogram realizace MON-EST

 

 

 
 
Webdesign / Tvorba webových stránek Brno